تبریک از فاصله دور..

 

امشب عید غدیره این عید و از فاصله دور به نفسم تبریک میگم چون عید توئه....ماچقلب

باشد که عید های دیگر در کنار هم باشیم..............ماچ

باشد که رسم زندگیمان علی وار و علی گونه باشد...

 

عید غدیر بر همه مبارک باد 

/ 1 نظر / 21 بازدید
فافا

من که پوسیدم انقدر اومدم اینجا اونم هر روز دیدم خبری نیست[ناراحت]