زود برگرد... طاقت دوری ات را ندارم

قوی ترین زن جهان هم که باشی...

وقت هایی هست ...

که دستی باید لمس ات کند...

تنی ...

تنت را داغ کند...

و لبی...

طعم لبت را بچشد ...

مستقل ترین زن جهان هم که باشی...

وقت هایی هست...
که دلت پر میزند برای کسی که برسد و بخواهد...
که آرام رانندگی کنی ...
و شام ات را نخورده روی میز نگذاری و بروی...

مسافرترین زن دنیا هم ...

دست خطی می خواهد که بنویسد برایش...
"زود برگرد "...
طاقت دوری ات را ندارم...بغلماچ

/ 5 نظر / 104 بازدید
جوجووپیشی

سلام عزیزم خوبی؟ آره همه ی اینا که گفتی..... یه زن هر چی هم که باشه یکیو می خواد از یه جنس دیگه. البته یه مرد هم هر چی که باشه آخرش یه زن می خواد

فافا

چه زیبا[قلب] همسری رفته مسافرت[متفکر]

مصطفی

قوی ترین دستان .گرم ترین تن ها و آتش ترین لبها که میشناسم پیشکشتان همیشه آرام بران وبرایم بنویس

مصطفی

قوی ترین دستان .گرم ترین تن ها و آتش ترین لبها که میشناسم پیشکشتان همیشه آرام بران وبرایم بنویس

مصطفی

قوی ترین دستان .گرم ترین تن ها و آتش ترین لبها که میشناسم پیشکشتان همیشه آرام بران وبرایم بنویس