یه مهمانی خوب

به سفره افطار خیره شده ام به کاسه ی شله زرد که با دارچین روی آن نوشته اند یا علی.

 به بشقاب رنگینک ونان و پنیر وسبزی و قدحی پر از آش رشته که با کشک و زعفران تفت داده شده تزیین شده وبه استکان چای. خدایا این همه نعمت را چگونه شکر گزارم؟

 من در هر برگ این سبزی ها در میان شاهی وتره و این تربچه ها دستان پر مهری را میبینم که عاشقانه بوته ها را پاییده اند. به نور آفتاب ، آب،خاک، وهوایی که ذره ذره به خورد این سبزی ها رفته فکر میکنم که قرار است سهم من باشند و به آخرین شبی که سبزی ها مهمان ان باغچه بودند، شاید در خانه ای قدیمی با تیرهایی در سقف و ایوانی که مهتاب و بوی عطر خوش سبزی ها را با هم پیشکش آن آدم های زحمتکش کرد تا خستگی روز از تن شان به در رود.

تو بگو چند ذره نور و عاطفه در این برگ ریحان پنهان است؟ دانه های برنج این شله زرد وامدار مهر چند زن و کدام شالیزار است؟ فکرش را بکن آفتاب و آب و خاک سیصد سال پیش در دانه های خوش طعم و بوی دارچین صبر کرده تا امروز گوشه ای از سلولهای تن مرا بسازد.

عرق چند گل سرخ گلاب شد تا قطره هایی از آن این شله زرد را معطر کند؟

روی بادام های کدام درخت نام من نوشته شده بود؟

من خوشه های زرد گندم را در این قرص نان به وضوح میبینم روزی در آن مزرعه در باد میرقصیدند وموج دستان دخترکان زیبای روستایی که در میان آن گندم زار بازی میکردند را حس میکنم.

به بشقاب رنگینک و خرما نگاه میکنم که شیره ی خاک خطه ی گرم جنوب را با صبر دستان آن مرد آفتاب سوخته در خود جای داده است تا کامم را شیرین کند وبه نخل مقاوم این اولین درختی که در کودکی شناختمش فکرمیکنم وبه بوته های چای ودشت های باران خورده ای که دانه های بنشن این آش را در خود پرورانده اند.

کاش میدانستم این چند دانه نمک سفید از کدام دریا، کدام کوه به این سفره رسید. بگوموج صدای کدام شبان آن گاو را به علفزار هی کرد تا پر شیر شود واین تکه پنیر قسمت من باشد؟  

یا علی تو به خدای روزی دهنده بگو که بیش از این چشمم را بینا و زبانم را شکر گزار کند.قلب

**********************************

نماز و روزه هاتون قبول در گاه حق ...

امسال واسه من رمضان انگار یه جور دیگه ست نمیدونم چه حسی ....

نفسی هم توصیه های ایمنی شو طبق معمول همیشه قبل افطار و بعد افطار میکنه....  افطار خوب بخوری، میوه بخوری، سحری خوب بخوری و از این حرفا... و جالب اینکه آمارش هم همیشه ازم میگیره که انجام داده باشم نیشخند...

ممنون عشقم که اینقدر به فکر منی حتی بیشتر از خودت(این کارات بوده که اینقد لووسم کردی و پر توقع )  ... ماچ

همیشه قبل افطار با اس ام اس " قبول باشه نفسم" منو همیشه شارژ میکنی ...ماچ
/ 1 نظر / 24 بازدید
فافا

به به به بالاخره ما شما رو زیارت کردیم خانم[قلب] نثر زیبایی نوشتی عسیسم[ماچ] روزه هات قبول باشه سالی جونم ما رو سر افطار یادت نره دعا کنی[بغل]